Đăng nhập Tài khoản VIP

Lập trình Android + Kotlin

Kotlin → Deconstructing values

Bạn chưa mua khoá học này

Thành viên mua khóa học sẽ được hỗ trợ nhiệt tình từ Code4Func

Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan tới khoá học

Mua khoá học

Các bước mua khoá học này

Bước 1: Chuyển khoản

Giá khoá học: 1,000,000 VNĐ

Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Quang Trung, Gò Vấp, HCM

Chủ Thẻ: Nguyễn Văn Kiên

STK: 0071000788228

Ghi chú khi chuyển khoản (bắt buộc): email phone + tên khoá học. Ví dụ bạn đăng ký tài khoản trên Code4Func với email là: [email protected] và muốn mua khoá học "Lập trình Android + Kotlin " thì ghi chú sẽ là:

ryan-gmail.com - 0973901789 - Lập trình Android + Kotlin

Thông tin Email và Phone giúp Code4Func kích hoạt khoá học cho tài khoản của bạn, nên bạn cần kiểm tra chính xác nhé.


Bước 2: Xác nhận

Sau khi Code4Func xác nhận bạn đã chuyển khoản, khoá học sẽ được mở cho tài khoản của bạn. Bạn có thể vào mục khoá học trong menu profile để xem những khoá học bạn đã mua trên Code4Func.com Trong trường hợp bạn vẫn không thể truy cập khoá học hãy liên hệ ngay với Code4Func để được trợ giúp.

(Click vào đây để tới kênh trợ giúp)

Bạn sẽ học những gì

Khóa học Android này mình đã rất tâm huyết xây dựng với mong muốn giúp anh em tiếp cận Android một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần chất kèm theo anh em sẽ được học những gì cần thiết về Kotlin, ngôn ngữ mà theo cá nhân mình cảm thấy khá đẹp, các bạn được thỏa chí sáng tạo mà không bị hạn chế nếu sử dụng Java (Android bị giới hạn version Java nên cần rất nhiều thư viện để làm app dễ hơn). Tham gia khóa học các bạn sẽ được hỗ trợ khi cần thiết (video call, chat voice thông qua Zoom)

Giới thiệu khóa học Giới thiệu khóa học Kotlin → Giới thiệu Kotlin Kotlin → Giới thiệu Kotlin Kotlin → Cài đặt và viết chương trình đầu tiên Kotlin → Cài đặt và viết chương trình đầu tiên Kotlin → Kotlin REPL Kotlin → Kotlin REPL Kotlin → Khai báo biến Kotlin → Khai báo biến Kotlin → Làm việc với các kiểu dữ liệu cơ bản Kotlin → Làm việc với các kiểu dữ liệu cơ bản Kotlin → Loops và Ranges Kotlin →  Loops và Ranges Kotlin → Câu lệnh điều khiển IF - WHEN Kotlin → Câu lệnh điều khiển IF - WHEN Kotlin → Package và Import Kotlin →  Package và Import Kotlin → Làm việc với Function (hàm) - Default, Named, Unlimited parameters Kotlin →  Làm việc với Function (hàm) - Default, Named, Unlimited parameters Kotlin → Classes Kotlin → Classes Kotlin → Visibility Modifiers - Public, Private, Protected, Internal Kotlin → Visibility Modifiers - Public, Private, Protected, Internal Kotlin → Data classes Kotlin → Data classes Kotlin → Enum classes Kotlin → Enum classes Kotlin → Objects & Companion Objects Kotlin → Objects & Companion Objects Kotlin → Inheritance - Kế thừa Kotlin → Inheritance - Kế thừa Kotlin → Abstract Classes Kotlin → Abstract Classes Kotlin → Interfaces Kotlin → Interfaces Kotlin → Null Safety Kotlin → Null Safety Kotlin → Type Casting - Ép kiểu Kotlin → Type Casting - Ép kiểu Kotlin → Tuples Kotlin → Tuples Kotlin → Deconstructing values Kotlin → Deconstructing values Kotlin → Làm việc với Exceptions Kotlin → Làm việc với Exceptions Kotlin → Khai báo Constants Kotlin → Khai báo Constants Kotlin → Higher-Order Functions Kotlin → Higher-Order Functions Kotlin → Lambda Expressions Kotlin → Lambda Expressions Kotlin → Extension Functions Kotlin → Extension Functions Kotlin → List, Set, Map Kotlin → List, Set, Map Kotlin → Infix Functions Kotlin → Infix Functions Kotlin → Inline Functions Kotlin → Inline Functions Kotlin → Returns and Local Returns Kotlin → Returns and Local Returns Kotlin → Tail Recursion Kotlin → Tail Recursion Kotlin → Operator Overloading Kotlin → Operator Overloading Kotlin → Lambda Extensions Kotlin → Lambda Extensions Kotlin → Late Initialization Kotlin → Late Initialization Kotlin → Hiding Constructors Kotlin → Hiding Constructors Kotlin → Sealed Classes Kotlin → Sealed Classes Kotlin → Type Aliases Kotlin → Type Aliases Kotlin → Delegating Member Functions & Properties Kotlin → Delegating Member Functions & Properties Kotlin → Built-in Delegated Properties Kotlin → Built-in Delegated Properties Kotlin → Local Delegates Kotlin → Local Delegates Kotlin → Generic Kotlin → Generic Kotlin → Coroutines - Async & Await Kotlin → Coroutines - Async & Await Android → Giới thiệu Android Android → Giới thiệu Android Android → Hướng dẫn sử dụng Android Studio Android → Hướng dẫn sử dụng Android Studio Android → Cấu trúc 1 project Android + chạy chương trình đầu tiên Android → Cấu trúc 1 project Android + chạy chương trình đầu tiên Android → Giới thiệu về View / ViewGroup + Xây dựng giao diện app cơ bản Android → Giới thiệu về View / ViewGroup + Xây dựng giao diện app cơ bản Android → Viết chương trình đầu tiên / Tương tác với View Android → Viết chương trình đầu tiên / Tương tác với View Android → Tìm hiểu về Activity Android → Tìm hiểu về Activity Android → Tìm hiểu về Fragment Android → Tìm hiểu về Fragment Android → Tìm hiểu Services Android → Tìm hiểu Services Android → Tìm hiểu về Content Providers Android → Tìm hiểu về Content Providers Android → Tìm hiểu về Broadcast Receiver Android → Tìm hiểu về Broadcast Receiver Android → Custom View cơ bản Android → Custom View cơ bản Android → Tương tác với Database/Sqlite Android → Tương tác với Database/Sqlite Android → Caching data sử dụng SharePreferences Android → Caching data sử dụng SharePreferences Android → Tìm hiểu cơ chế hoạt động + cách sử dụng của ListView - RecyclerView Android → Tìm hiểu cơ chế hoạt động + cách sử dụng của ListView - RecyclerView Android → Làm việc với một số Resources: Drawable, Values, Assets Android → Làm việc với một số Resources: Drawable, Values, Assets Android → Làm việc với Network: Rest API + Json + Retrofit Android → Làm việc với Network: Rest API + Json + Retrofit Android → Viết app đầu tiên / Money Tracker Android → Viết app đầu tiên / Money Tracker Android Jetpack - Room Android Jetpack - Room Android Jetpack - Room (Bổ sung) Android Jetpack - Room (Bổ sung) Android Jetpack - ViewModel Android Jetpack - Lifecycles Android Jetpack - DataBinding