Đăng nhập Tài khoản VIP

Cùng học Flutter

Cập nhật thư viện Provider lên 4.0.3

Bạn chưa mua khoá học này

Thành viên mua khóa học sẽ được hỗ trợ nhiệt tình từ Code4Func

Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan tới khoá học

Mua khoá học

Các bước mua khoá học này

Bước 1: Chuyển khoản

Giá khoá học: 650,000 VNĐ

Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Quang Trung, Gò Vấp, HCM

Chủ Thẻ: Nguyễn Văn Kiên

STK: 0071000788228

Ghi chú khi chuyển khoản (bắt buộc): email phone + tên khoá học. Ví dụ bạn đăng ký tài khoản trên Code4Func với email là: [email protected] và muốn mua khoá học "Cùng học Flutter" thì ghi chú sẽ là:

ryan-gmail.com - 0973901789 - Cùng học Flutter

Thông tin Email và Phone giúp Code4Func kích hoạt khoá học cho tài khoản của bạn, nên bạn cần kiểm tra chính xác nhé.


Bước 2: Xác nhận

Sau khi Code4Func xác nhận bạn đã chuyển khoản, khoá học sẽ được mở cho tài khoản của bạn. Bạn có thể vào mục khoá học trong menu profile để xem những khoá học bạn đã mua trên Code4Func.com Trong trường hợp bạn vẫn không thể truy cập khoá học hãy liên hệ ngay với Code4Func để được trợ giúp.

(Click vào đây để tới kênh trợ giúp)

Bạn sẽ học những gì

Khóa học Xây dựng mobile app với Flutter Framework, khóa học này sẽ phù hợp với những anh em lần đầu làm quen với Flutter. Tại đây anh em sẽ được cung cấp những khái nhiêm cốt lõi nền tảng của Flutter để từ đó tự xây dựng được một ứng dụng mobile hoàn chỉnh.

Giới thiệu khoá học Giới thiệu khoá học Giới thiệu Flutter Giới thiệu Flutter Dart - Làm quen với ngôn ngữ Dart Dart - Làm quen với ngôn ngữ Dart Dart - Kiểu dữ liệu, khai báo biến & hằng số Dart - Kiểu dữ liệu, khai báo biến & hằng số Dart - Strings Dart - Strings Dart - Operators (toán tử) Dart - Operators (toán tử) Dart - Câu lệnh điều khiển + Vòng lặp Dart - Câu lệnh điều khiển + Vòng lặp Dart - Khai báo hàm Dart - Khai báo hàm Dart - Cấu trúc dữ liệu thường dùng (Lists, Sets, Maps) Dart - Cấu trúc dữ liệu thường dùng (Lists, Sets, Maps) Dart - Lập trình hướng đối tượng (OOPS) Dart - Lập trình hướng đối tượng (OOPS) Dart - Xử lý lỗi (Try, On/Catch, Finally) Dart - Xử lý lỗi (Try, On/Catch, Finally) Dart - Cách viết library cho việc tái sử dụng code Dart - Cách viết library cho việc tái sử dụng code Demo xây dựng UI Demo xây dựng UI Stateless, Stateful widget Stateless, Stateful widget Tìm hiểu hàm Build() của mỗi widget Tìm hiểu hàm Build() của mỗi widget Lifecycle Stateful widget Lifecycle Stateful widget InheritedWidget InheritedWidget Cơ chế Flutter render UI Cơ chế Flutter render UI Async programming - Future<T> & FutureBuilder<T> Async programming - Future<T> & FutureBuilder<T> Async programming - Stream<T> & StreamBuilder<T> Async programming - Stream<T> & StreamBuilder<T> Các widget thường dùng - Container, Stack, Column | Row Các widget thường dùng - Container, Stack, Column | Row State management - Provider State management - Provider State management - BLoC State management - BLoC State management - Kết hợp Provider và BLoC State management - Kết hợp Provider và BLoC Xử lý dữ liệu JSON Xử lý dữ liệu JSON Làm việc với Network - API Làm việc với Network - API Làm việc với Database (SQLite) thông qua ứng dụng ToDoList Làm việc với Database (SQLite) thông qua ứng dụng ToDoList Áp dụng Repository Pattern tương tác với Data Layer Áp dụng Repository Pattern tương tác với Data Layer Xây dựng ứng dụng mua sách online - Giới thiệu, phân tích và thống nhất kiến trúc Xây dựng ứng dụng mua sách online - Giới thiệu, phân tích và thống nhất kiến trúc Setup backend Setup backend Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đăng nhập (JWT) Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đăng nhập (JWT) Xây dựng ứng dụng mua sách online - Validate Thông tin đăng nhập Xây dựng ứng dụng mua sách online - Validate Thông tin đăng nhập Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đăng ký (JWT) Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đăng ký (JWT) Xây dựng ứng dụng mua sách online - Xử lý Event từ BLoC tại View Layer Xây dựng ứng dụng mua sách online - Xử lý Event từ BLoC tại View Layer Xây dựng ứng dụng mua sách online - Xây dựng UI cho màn hình danh sách sản phẩm Xây dựng ứng dụng mua sách online - Xây dựng UI cho màn hình danh sách sản phẩm Xây dựng ứng dụng mua sách online - Ráp API cho màn hình danh sách sản phẩm Xây dựng ứng dụng mua sách online - Ráp API cho màn hình danh sách sản phẩm Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đặt hàng và xác nhận đơn hàng mua sách Xây dựng ứng dụng mua sách online - Đặt hàng và xác nhận đơn hàng mua sách Xây dựng ứng dụng mua sách online - Hoàn thiện ứng dụng Xây dựng ứng dụng mua sách online - Hoàn thiện ứng dụng Cập nhật thư viện Provider lên 4.0.3  Cập nhật thư viện Provider lên 4.0.3 Demo unit test Demo unit test Demo widget test Demo widget test Làm quen Mobx (thư viện quản lý state) Làm quen Mobx (thư viện quản lý  state) Triển khai ứng dụng Money Tracker sử dụng thư viện Mobx Triển khai ứng dụng Money Tracker sử dụng thư viện Mobx Triển khai State Management với Redux Triển khai State Management với Redux